Saturday, December 23, 2006شعر: جنون هئوي

سروده اي تحت عنوان خانه جنون به زبان تركي خلجي از علي اصغر جمراسي

جنون هئوي Conun həve

قيرؤروم جنون هئوين Qəyirorum conun həvin
بننا اوزوم معماراوزوم Bənna uzüm memar uzüm
ايچيوروم عرفان مئين Içəyurom irfan meyin
مئي اوزوم مئي گسار اوزوم Mey uzüm meygusar uzüm
محوسم محوي ديدارام Məhvissəm məhvi didaram
رينديسم ريند خومارام Rindissəm rinde xumaram
مستيسم مستي هوشيارام Məstissəm məste huşyaram
مست اوزومم هوشيار اوزوم Məst uzuməm huşyar uzüm
سوز هاچماز ريند سرداشام Süz haçmaz rinde sirdaşam
مئي ايچمز ريندي قالاشام Mey içməz rinde qallaşam
اوزوم اوزومه يولداشام Uzüm uzümə yoldaşam
چنگ اوزومم چوگور اوزوم Çəng uzüməm çugür uzüm
من جاهانام جاهانوم يوق Mən cəhanam cəhanom yuq
لامكانام مكانوم يوق Laməkanam məkanom yuq
واقما، سر و سامانوم يوق Vaqma səru samanom yuq
سر اوزومم سردار اوزوم Sər uzüməm sərdar uzüm
بي جا، كوز ياشين سيديرمم Bica küzyaşin sidirməm
مصلحتر چارا قيلمم Məsləhıtər çara qilməm
نه بئر اوز درديمي بيلمم Nəbər uzdərdimiy bilməm
طبيب اوزوم درمان اوزوم Təbib üzum dərman üzum
كون و مكانو كئزميشم Küvnu məkanu kəzmişəm
دوستلارقا باغروم عزميشم Dustlarqa baqrum əzmişəm
من بينوا بيلمه ميشم Mən binəva bilməmişəm
ديل اوزم ديلدار اوزمم Dil üzuməm dildar üzum
جمراس، اوزومو، خوار، ائتديم Cəmras üzümu xar etdim
آشوقلوق اختيار ائتديم Aşuqluq extiyar etdim
جان جانانقا نثار ائتديم Can cananqa nesar etdim
جان اوزوم، جانثار اوزوم Can üzum cannesar üzum

0 Comments:

Post a Comment

<< Home