Saturday, December 23, 2006سروده اي به زبان خلجي از علي اصغرجمراسي(فراهاني)

كؤردوم kürdum

قبستانقا گذر ائتديم qəbistanqa güzər еtdim
عجايب آداملار كؤردوم əcayib adamlar kürdum
قارالوق تورپاق آستوچه qaraluq türpaq astüça
ياتولموش جيسم و جان كؤردوم yatulmuş cismu can kürdum
كناهسوندا يوز قاراقا günahsonda yüzqara qa
متاعسوندا زيان كارقا mətasonda ziyankar qa
بي غايت پشيمان كوردوم bi qayət pəşiman kürdum
سينيق كوزا وارا بوشلار sınıq kozavara boşlar
چورروموش او قلم قاشلار çürümuş о qələm qaşlar
توكولموش دٌروارا تيشلر tükülmuş dür vara tişlər
كونئر پير و جاوان كوردوم künər piru-cavan kürdum
يومولموش او هالا كؤزلر yumulmuş о hala küzlər
قيامت يولوسين كؤزلر qiyamət yоlusin küzlər
قانو شيرين شكر سوزلر qanu şirin-şekər süzlər
دهانِ بي زبان كوردوم dəhane-bi zəban kürdum
چورروموش او گول اندمو çürümuş о gül əndamo
بيلمورو تزده له شامو bilmoru sehbehlə şamo
آلموشدو جؤرسين هامو almuşdu çuvrisin hamo
يلان كؤردوم چالان كوردوم yilan kürdum,çayan kürdum
بي سي عيشو عشرت ايچئر bi siy еyşlu işrət eiçər
بي سي زوقلا صحبت ايچئر bi siy züvqla sohbət eiçər
بي سي رنج له محنت ايچئر bi siy rənclə mehnət eiçər
قاتل حالين يامان كؤردوم qatıl halın yaman kürdum
اهل قبور صفتلرين əhly qobur sifətlərin
جمراسي سن بيان ائتدين cəmrasi sən bəyan еtdin
سي مه يتيملرين كؤينين siməh yətimlərin küynin
يتيم آهين يامان كؤردوم yətim ahin yaman kürdum

برگردان فارسي

به قبرستان مراجعه كردم / انسان هاي عجيب و غريبي ديدم
زير خاك در آن تاريكي/ جسم و جان هايي در حال خواب را ديدم
احوال يك گناهكاري را پرسيدم/ حال كسي كه از گناه خود روسياه شده بود
كسي كه از كشت خود زيان ديده بود/ ايشان را بي نهايت پشيمان ديدم
سرهايي را ديدم كه چون كوزه شكسته بودند/و ابروها و چشم هايي كه پلاسيده شده
دندان هاي سفيد چون مرواريد را ديدم كه ريخته بود/ پير و جوان را در حال سوختن ديدم
چشم هاي آبي را ديدم كه بسته شده بودند/اين چشم ها منتظر روز رستاخيز بودند
از صحبت هاي شيرين چون شكر هيچ خبري نبود/زيرا دهان ها را بي زبان ديدم
اندام هايي چون گل را ديدم كه پوسيده بود/اندام هايي كه از صبح و شام خبري نداشتند
همه جواب اعمال خود را گرفته بودند/در اين بين مار و عقرب ديدم
يكي را در عيش و عشرت /و ان دگر سرمست در حال صحبت ديدم
يكي در رنج و سختي افتاده بود/ اما حال آدم كش را بسيار بدتر ديدم
صفات اهل قبور را / تو اي جمراسي بيان كردي
از من به تو نصيحت دل يتيم را نشكن/چونكه آه يتيم را بسيار مهلك ديدم

0 Comments:

Post a Comment

<< Home