Saturday, December 23, 2006ترانه دختر خلج سروده آقاي جمراسي

خلج قيزي xələc qize

كؤزلرين آلدو مَني küzlərin aldu məny
كمندكه هاتدو مَني kəmənd gə hatdu məny
قاشلارين شاهماريلان Qaşlarin şamar yilan
هولوندو چالدو منيHulondo çaldo məne
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار məne salma naron yar
كيرپكين هودو مني Kirpekin hovdu məny
واقماقين سودو مني Vağmaqin süvdu məny
هقلادو هولئرمدي Hoğladu hulərməde
يارالوخ قودو مني Yaralux qudu məny
وارما وارما نارون يار Varma varma naron yar
مني سالما نارون يار Məne salma naron yar
قاشلارين قارا خلجQaşlarin qara xələc
درديمه چارا خلجDərdemə çara xələc
سنده من اَل كؤتؤرمم Səndə mən əl kütürməm
چكگلر دارقا خلج çekgələr darqa xələc
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار məne salma naron yar
خلجلر نارونوسايxələclər naronusain
مزليق تاتلوقو ساينməzəliğ tatluqusain
اَليمي سَنده اؤزممəlimy səndə üzməm
عشقيمين آخروساين eşğemin axorusain
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار məne salma naron yar
قوربان آقان كؤزينيهĞorban aqan küzinyə
نازلا واقان كوزينيهNazla vaqan küzinyə
هنده سورمه چكميشينHəndə surmə çekmişəin
هئولريقان كؤزينيهHəvlər yiqan küzinyə
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار Məne salma naron yar
كؤزلرين مستي نه سئر küzlərin məste nəsər
سن هايو قصتي نه سئرsən hayu ğəste nəsər
يار مَني اينجيتمكدهYar məny incitməkdə
بيلموروم قصتين نه سئرBilmurom ğəstin nəsər
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار məne salma naron yar
قاشلارين كمان سنينQaşlarin kəman sənin
واقماقين يامان سنينVağmaqin yaman sənin
مني هتلارقا هاتدينMəny hotlarqa hatdin
الينده امان سنين Əlində əman sənin
وارما وارما نارون يار Varma varma naron yar
مني سالما نارون يار Məne salma naron yar
قولباقلارو قُلوچا Ğolbağlaru ğoluça
كزئر چوشمه يولوچا kəzər çuşmə yoluça
بونه قَدَر نارون نارBo nə ğədər naronar
تانالار قولاقوچا Tanalar ğulaqu ça
وارما وارما نارون يار varma varma naron yar
مني سالما نارون يار Məne salma naron yar

0 Comments:

Post a Comment

<< Home