Thursday, November 08, 2007خلقت نامه تئليم خان

اشعاري از تئليم خان ساوه اي كه توسط آقاي جمراسي (بيليم) به زبان تركي خلجي برگردانده شده است اين اشعار را به تمامي عاشيق هاي صاحب دل بويژه عاشيق هاي منطقه‌ي قم، ساوه رودبار تفرش و بخش خلجستان تقديم مي نمايم :

خلقت نامه تئليم خان
Xelqətnaməye Telim Xan


دَ دَ م ده كلديم ننه مه
ذرره قدر غانقا هولوندوم
ياتموشدوم نَنَم شهريچه
بئش هايلوقچا جانقا هولوندوم

Dədəmdə kəldim nənəmə
Zərrə qədər qanqa hülundom
Yatmoşdum nənəm şəhriçə
Beş hayluğ ça canqa hülundom

ننه مده كلديم دونياقا
كؤزوم هاشدوم سولغا ساغقا
هاداغ قودوم بو تورپاغقا
بي طفل نادانقا هولوندوم

Nənəmdə kəldim dünyaqa
Küzum haşdom solqa sağqa
Hadağ qudum bu turpağqa
Bi tifle nadanqa hülundom

اونومچا وئرديم سلامو
قئغيرديم اون اككي امامو
اوستادوم وئردي كلامو
هوقودوم راوانقا هولوندوم

Onumça verdim səlamu
Qeğirdim on əkke imamu
Ustadom verdi kəlamu
Hüğudom ravnqa hülundom

اوندا واردوم ييگرمي كه
سُومسُوندوم اوماسؤن يئركه
هوت وارا چكيلديم كؤك كه
بيليم سليمانقاهولوندوم

Onda vardom yigirmekə
Somsundom umasün yerkə
Hütvara çekildim kükkə
Bilime suleyman qa hülundom

هوتتوزومچا اولدوم دلي
قئغيرديلر هايدوم بلي
يغديم قلعه‌ي خيبري
رستمي دستانقا هولوندوم

Hüttüzumça oldum dəle
Qeğirdilər haydom bəle
Yiğdim qələye xeybəre
Rostəme dəstanqa hülundom

هوتتوزمدا قرقغا آشدوم
قرقلر جمعي من قاروشدوم
قرقلرله من يُوردوم توشدوم
درياي عمانقا هولوندوم

Hüttüzomda qerğqə aşdom
Qerğlər cəme mən qaruşdom
Qerğlərlə mən yürdum-tüşdom
Dəryaye ommanqa hülundom

قيرقمده واردوم اللي كه
كؤن بكون باتدوم غملي كه
يالواردوم الله- تانري كه
متاع سوز دوكانقا هولوندوم

Qerqimdə vardum əllikə
Kün-bəkün batdom qəmlikə
Yalvardum əlla- tanrikə
Mətasuz dükanqa hülündom

آتموشومچا من كوچ ائتديم
اككي قيچيمي اوچ ائتديم
عومرومين گولين پوچ ائتديم
ساروغالدوم يئم كه هولوندوم

Atmuşumça mən küç etdim
əkki qiçime üç etdim
omrumin gulin püç etdim
saruğaldom yemkə hülundom

يئتميش چه كتديلرهاتو
پوزولدو قبض براتو
كتديم ياقاسوز خلعاتو
سفر سليمانقا هولوندوم

Yetmişçə kətdilər hato
Puzuldu qəbze bərato
Kətdim yaqasüz xəlato
Səfəre suleymnqa hülundom

سكسانچا توتولدو تيليم
اييلدي غوصصادا بئليم
يارپاق وارا تيترئر اليم
ينده من بي كالقا هولوندوم

Səksança tutuldu tilim
əyillde qossada belim
yarpağ vara tetrer əlim
yəndə bi kalqa hülundom

توقسان ياشچا اولدوم توشكون
توققوم يوق تاغو خوش كؤن
دونيا داق بولاموش، بئش كؤن
حالي پريشانقا هولوندوم

Toqsan yaşça oldum tuşkun
Tamarzum yuğ tağu xoş kün
Dünyadağ bolamuş beş kün
Hale pərişanqa hülundom

تئليم هايور كئچن كشدي
درديم كلدي بوشدا تئشدي
اونوچاكي كوزوم حشدي
تورپاق لا يكسانقا هولوندوم

Telim hayür keçən keşde
Dərdim kəlde boşda teşde
Unduçaki küzüm heşde
Türpağla yeksanqahülundom

0 Comments:

Post a Comment

<< Home