Wednesday, October 08, 2008

شعري به نام روزاعايودو از بيليم

يك خاطره از عيد فطر

عيدفطر برشما مبارك

شعري به نام روزاعايودو از بيليم

Roza ayudu

روزاعايودو موتور آبقا(مزرعه) سئير اتديک

زوروتلوقدا زوروت قاوردوق يئديک

هايوب کولديک کوينوميزه شادائديک

حاج علئکبر بؤگرچك(قلوه) سيخ له رده

شيخ مامود داق چيرچيمق(چوب خشك) هالي رده (جدامي كرد)

Roza ayudu motor abqa seyr edik

Zorotluqda zorot qavurduğ yedik

Hayop küldok küynumize şad edik

Hac alekbər bügərçək sixlerəde

Şix mamod dağ çir çimeğ halirəde

قارا ياغلا(نفت) هوچاغوموز چاغلا دوق

محبته له کوينوميزه صافلادوق

داماغلاندوق (خوشحالي نمودن)غم تاغلارين داغلادوق

بيده کوردوک ايت لوواسو(خانه سك) آلوشدو

خيرچه(گاه) کوندو کؤلؤ يئرکه ياپوشدو

Qara yaq la huçağumuz çaqladoğ

Mohəbbət lə küynumize safladoğ

Damağ landoğ qəm taqlarin daqladoğ

Bidə kürdik it lovasu aluşdu

Xirçə künde külü yerkə yapuşdu

عايود کونو بيزکه هاوول ياپوشدو

يار- يولداشو« بيليم» کؤرده باروشدو

هاوول دوستلار کلده بيزکه قاروشدو

روزاعايودو تبريک اولتا تورکلرکه

بی قاودا(دسته) گول يوللادوم خلجلرکه

Ayud künu bizkə havul yapuşdu

Yar yuldaşlar bi-bi selə baroşdu

Havul dustlar kəlde bizkə qaroşdu

Roza ayudu təbrik olta türklərkə

0 Comments:

Post a Comment

<< Home