Friday, January 30, 2009

موسيقي دوران كودكي

موسيقي دوران كودكي

http://jamrasi.blogfa.com/

اشعار زير نمونه اي از اشعار موسيقي دوران كودكي ترك خلج مي باشد كه معمولاً نوجوانان در حين بازي اين اشعار را با خود زمزمه مي نمايند. بيشتر اوقات اشعار دوران كودكي معناي خاصي ندارد صرفاً از يك آهنگ و نظم خاصي برخوردار مي شود مثل قطعه ذيل كه توسط حاجيه خانم رقيه تلخابي نقل شده وآقاي علي اصغرجمراسي نيز آنرا بازنويسي و تنظيم نموده است .

جونبالا

conbala

اويانقا تزوم تؤتؤنر

بويانقا تزوم تؤتؤنر

ساروق قيليچ بؤتؤنر

oyanqa təzdim tütünər

bu yanqa təzdim tütünər

saruq qiliç bu tünər

ساروق قيليچ ساچاغو

ايصوا هانين بيچاغو

وردو اليم توغرادو

saruq qiliç saçaqu

isvəhanin biçaqu

vurdu əlim toğradu

ياغ حيتيكين ياغلي دك

دسمال ورين باغلي دك

yağ hitikəyn yağlıdək

dəsmal vərəyn vayidək

دسمال توه بوينوچار

توه کاشان يولوچار

dəsmal təvə boynuçar

təvə kaşan yoluçar

کاشان يولو سر بسر

ايچي چه جيران گزر

kaşan yolu sərbisər

içiçə ceyran kəzər

جيران توغار بي بالا

آتين قويور جون بالا

ceyran toğar bi bala

atın quyur conbala

جون بالا وارور هوتونقا

غاغلار باتار بو تونقا

conbala varur hotunqa

qağlar batar botunqa

قونچو سازو قاموشر

بئش بارماغو گوموشر

qonçu sazu qamuşər

beş barmaqu gümüşər

گوموشچيلر ايش توغير

يانوچا بولبول هوغير

gümüşçiler iş tuqir

yanuça bul bul hoğır

0 Comments:

Post a Comment

<< Home