Saturday, February 28, 2009

ننه ده من تورك و خلج اوموشام

ننه ده من تورك و خلج اوموشام

اين قصيده طنز گونه را كه به زبان تركي خلجي تنظيم شده است، به تمامي ترك زبانان وعلاقمندان به زبان و فرهنگ ترك بویژه مبارزان سرافراز قره باغ آذربایجان تقديم مي دارم :

علي اصغرجمراسي(بيليم)

ننه ده من تورکو خلج اوموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

اشکی هاچو من اشيک چه قالموشام

دوشمن که من قاراباغو سالموشام

هولونموشام ال قاچاققا قوموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

يوردومو هوت ايچچه بئين ترك ائتديم

قيليچ وئرميش يئری ياغلوق آلموشام

غئيره‌ت وئرميش بي يئكه عار آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

خوردا بيديک هر-كيشيلر جان وئرير

قورغودا من اؤز يوردومو سالموشام

وطن وئرميش غوربتچه جان آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

دوشمن كسور اؤلكه‌ ميزچه بوشلارو

برکينميشم بوشقا ياغلوغ واموشام

قافلان وئرميش يئری صيچقن آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

اؤلكه‌چه تاغ تاشلارقا شئيطان قونموش

تاغدا ائنميش چاي -چامورقا وارموشام

تانری يئري شيطان اشكين چالموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

اولدو منيم تيليم هامو تيلده پيس

سالدوم تيليم يئنگيده تيل بولموشام

«توركو» وئرميش اؤزگه تيلين آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

دوشمن آلموش تيليمی ارادامو

هرنه قالموش اونو داق من دانموشام

چوگور وئرميش يئنگيده سازآلموشام

اشکی هاچو من اشیکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

فولكورلاروم- آدتلريم قالمادو

دين آتلولا من تيليمي ساتموشام

ديني وئرميش كوفردا پناه آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

گؤل قورروموش قار اريميش اؤلكه‌چه

مندق تاشو آغغارقا تولدارموشام

گولو وئرميش يئری تيكن آلموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

ييرقي هؤلموش هارو تزميش تاقولموش

بالو وئرميش كراك - تيرگك آلموشام

كالو سالموش يئري غانچوق بولموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

اؤلكه‌‌چه خئيروبره‌كت قالمادوق

ميللتيمه ماقول يوپاغ ياپموشام

آرتوقی پيس، هازی هاوول هايموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

ييگيدلرين بوشلارو دار اوستوچر

دين آتولا موناق ايشلر قورموشام

كور اوغلو لا قاچاق نبين سالموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

تاتالارين – دده لرين سؤزلرين

پيس‌‌له‌ميشم تورپاغقا كوللاموشام

خان بيلمزك سؤزلري آللانموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

دينين- تيلين چئويرمكگه ميلله‌تين

قولتوغلاري چاپولالار باسموشام

بيلگيللرين آغزي كولون وورموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

«بيليم» هايور: هاوول آدام اوموشام

ننه ده من تورک و خلج اوموشام

اونا كؤره بؤركومو يان قوموشام

اشکی هاچو من اشيکچه قالموشام

يئنگيده تيل كاللاروما آلموشام

NƏNƏDƏ MƏN TÜRKÜ XƏLƏC OMUŞAM

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

düşmənkə mən qarabağu salmuşam

hülünmüşam əl qaçağğa qomuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

yurdumu hot iççə beyin tərk etdım

qiliç vermiş yeri yağluq almuşam

qeyrət vermiş bi yekə ar almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

xurda – bidik hər – kişiler can verir

qorquda mən öz yurdumu salmuşam

vətən vermiş qorbətçə can almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

düşmən kəsur ülkəmizçə boşlaru

bərkinmişəm boşqa yağluq vamuşam

Qaflan vermiş yeri siçğən almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

ülkəçə tağ taşlarqa şeytan qonmuş

tağda inmış çay- çamurqa varmuşam

tanrı yeri şeytan eşkin çalmuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

oldu mənim tilim hamu tildə pıs

saldum tilim yengidə til bulmuşam

"türkü" vermiş özgətilin almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

düşmən almuş tilimi iradamu

hər nə qalmuş unudağ mən danmuşam

çügür vermiş yengidə saz almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

folkorlarum adətlərim qalmadu

din atula mən tilimi satmuşam

dini vermiş kofrda pəna almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

köl qurrumuş qar ərımış ülkəçə

məndəğ taşu ağğarqa toldarmuşam

gulu vermiş yeri tikən almuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

yirqı hölmüş haru təzmiş ülkəçə

balu vermiş kirak-tırgək almuşam

kalu salmuş yeri qancuğ bulmuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

ülkəçə xeyru bərəkət qalmaduğ

millətimə mağul yupağ haymuşam

artuğı pis hazı havul haymuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

yigitlərin boşlaru darça qalmuş

din atula monağ işlər qurmuşam

koroğlu`la qaçağ nəbin salmuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

tataların- dədələrin sözlərin

pisləmişəm torpağğa kollamuşam

xan bilməzək sözləri allanmuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

dinin- tilin çevirməkkə millətin

koltuğları çapulalar basmuşam

yigitlərin ağzı kolun vurmuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

bilim hayur:havul adam omuşam

nənədə mən türk u xələc omuşam

una körə börkümü yan qumuşam

eşki haçu mən eşikçə qalmuşam

yengidə til kallaruma almuşam

لغات جديد:

درب

زبان

بچه

بچه ها

قره باغ

فرار را برقرار ترجيح دادم

كشور

آتش

امروز

روسري

مي برد

مخفي شده

پلنگ

موش

كوه

سنگ

فرهنگ ها

برف

آب شده

زنبور

توله سك

بد

زياد

بغل

دروغ ،كلك

قفل
Eşik

Til

Kal

Kallar

Qarabağ

əl qaçağğa qumuşam

yurd

hot

beyin

yağluq

kəsur

bərkinmiş

qaflan

siçğən

tağ

taş

folkorlar

qar

ərimiş

haru

qancuğ

pis

artuğ

qoltuğ

çapula

kolun

0 Comments:

Post a Comment

<< Home