Thursday, August 25, 2011

Xәlәc Türk bilgin vә nәsr әdәbiyatının qurucusu, Türkoloq Әli Cәmrasi`inin qardaşı, PKK terorist hörgütü tәrәfindәn öldürüldü

خله‌ج تورك بيلگين و نثر اده‌بيياتينين قوروجوسو، توركولوق علي اصغر جمراسي`نين قارداشي، پ ك ك تئروريست هؤرگوتو طره‌فينده‌ن اؤلدورولدو

برادر علي اصغر جمراسي، عالم و توركولوق ترك خلجي،بنيانگذار نثر ادبيات تركي خلجي، توسط سازمان تروريستي پ ك ك به قتل رسيد

---------------
در سوك برادر شهيدم حاج علي اكبر جمراسي كه توسط كردهاي پ ك ك به شهادت رسيد.

علي اصغرجمراسي -بيليم

شهيدلالام

خابار كلدي بولبول اوچدو،
گول هغلدي من هغلديم.
بورقوت اوْلدو، بولوت ياغدو،
كؤك هغلدي من هغلديم.

xabar käldi bulbul uçdu,
gul häġladi man häġlädim.
burqut oldu bulut yaġdu,
kök häġlädi män häġlädim.

لالا بوْدين قوللاجلادوم،
يارالارين يودوم وادوم،
ايچته كؤندو يالازلادم،
هوْت هغلدي من هغلديم.

lala bodīn qollaçladum,
yaralarīn yudum vadum,
içtä köndüm yalazladum,
hot häġlädi män häġlädim.

ييغشدي كلدي بالوقلوغ،
قفيس هارتوندا كؤز ياشلوغ،
تؤكدو كؤز ياشين تلخابلوغ،
ائل هغلدي من هغلديم.

yiġişdi käldi baluqluġ,
qäfis hartunda közyaşluġ,
tökdü közyaşīn tälxabluġ,
ēl häġlädi män häġlädim.

اوغول يوٍزين هاشدو ننه،
هايدو:لاي لاي مظلوم ببه،
اوخشادو باجو لا ابه،
خالق هغلدي من هغلديم.

uġul yüzīn haşdu nänä,
haydu laylay mäzlüm bäbä,
oxşadu bacu la äbä,
xalq häġlädi män häġlädim.

آه چكدي لالا- باجولار،
آمو دايو- كلماجولار،
اوغولو قيزي هاجولار،
دوست هغلدي من هغلديم.

ah çäkdi lala-bacular,
amu dayu kälmacular,
uġulu- qizi hacular,
dost häġlädi män häġlädim.

قفيس‌چه ياتموشدو آرام،
يوٍركيمده جوْشدو يارام،
يوٍزيٍن هاچدوم هايدوم سلام،
بوش هغلدي من هغلديم.

qäfisçä yatmuşdu aram,
yüräkimdä coşdu yaram,
yüzīn haçdum haydum sälam,
boş häġladi män häġladim.

هايدوم: كؤزين يومما لالا،
مني غمليغ سالما لالا،
قوي كؤزينده اوپدوم لالا،
كؤز هغلدي من هغلديم.

haydum közīn yumma lala,
mäni qämliġ salma lala,
qoy közīndä öptüm lala,
köz haġladi man häġladim.

هايدو: من زيندانو بي ‌قوشام،
بي گولقا من وورولموشام،
قفسمده قورتولموشام،
قوش هغلدي من هغلديم.

haydu män zindanu bī quşam,
bī gulqa män vurulmuşam,
qäfäsemdä qurtulmuşam,
quş häġlädi män häġladim.

اؤپتوم هادورلوق اؤپوشين،
وداع ائتديم سوي كؤروشين،
آزاد ائتديم هيجران قوشين،
يار هغلدي من هغلديم.

öptün hadurluq öpüşīn,
väda ētdim soy körüşīn,
azad ētdim hicran quşīn,
yar häġlädi män häġlädim.

بيليم هايور: غريب لالا،
دوست اليچه اسيرلالا،
باغيري قان شهيد لالا،
قان هغلدي من هغلديم.

bilim hayır:qärib lala,
dost äliçä äsir lala,
baġırı qan şähid lala,
qan häġlädi man häġlädim.


ترجمه فارسي:

خبر رسيد بولبول پريد،
گل گريست و من گريستم.
طوفان غريد و ابر باريد،
آسمان گريست و من گريستم.

قامت برادر را به آغوش كشيدم،
زخم هاي او را شستم وبستم،
از درون سوختم و شعله ور شدم،
آتش گريست و من گريستم.

اهل روستا و شهر جمع شدند آمدند،
بدنبال تابوت باچشم گريان
اهل تلخاب اشك ها ريختند
ايل گريست و من گريستم.

صورت فرزندش را باز كرد مادر،
گفت لاي لاي اي مظلوم پسر،
ناله كردند و گريستند خواهر ومادر
مردم گريستند و من گريستم.

آه كشيد برادر و خواهران،
عمو -دايي و نزديكان،
پسر و دخترش و حاجيان،
دوست گريست و من گريستم.

آرام در تابوت خفته بود،
دل مجروحم جوشيد،
رويش را بازكردم و گفتم سلام
سر گريست ومن گريستم.

گفتم چشم هايت را نبندبرادر
مرا غمگين رهها نكن برادر،
بگذاز ببوسم از چشم هايت برادر
چشم گريست و من گريستم.

گفت من يك پرنده زنداني بودم،
شيداي يك گل شدم
از قفس آزاد شدم
پرنده گريست و من گريستم.


بوسيدم بوسه جدايي را
وداع كردم آخرين وداع را
آزاد كردم مرغ هجران را
يار گريست و من گريستم.

«بيليم» گويد: اي غريب برادر
اي اسير در دست دوست برادر
خونين جگر شهيد برادر،
خون گريست و من گريستم.

1 Comments:

Blogger Murat said...

Allah Bilim'in kardeşine rahmet etsin. Kendisine sabır versin

2:54 PM  

Post a Comment

<< Home